Svenskarna och Internet 2022

Svenskarna och internet 2022

I oktober kom den årliga studien om svenska folkets internetvanor, Svenskarna och internet.

Varje år mäter Internetstiftelsen användandet av internet i Sverige och publicerar sedan den årliga rapporten Svenskarna och internet.

I årets rapport kan man läsa att 94 procent av svenskarna använder internet, och nästan alla gör det dagligen. Personer som är födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet dagligen. En tredjedel av svenskarna handlar nu kläder mestadels via nätet, liksom julklappar och presenter.

Användningen av e-legitimation har ökat ordentligt – på ett år har andelen som dagligen använder mobilt Bank-id gått upp från 47 till 71 procent.

Användandet av sociala medier

Nästan alla internetanvändare använder sociala medier och ungefär hälften av dem brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat.

Daglig användning av sociala medier 2022 (Procentsiffran avser svenska internetanvändare som är 8 år eller äldre).

  • Facebook: 53 %
  • Instagram: 48 %
  • YouTube: 34 %
  • Snapchat: 24 %
  • TikTok: 12 %
  • LinkedIn: 6 %

Användandet av strömmande video- och ljudtjänster

De flesta tar del av strömmande videotjänster och där är SVT Play och Netflix är dominerande. När det gäller strömmande ljudtjänster är Spotify överlägset störst både för musik och poddar.

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. I 22 år har Internetstiftelsen med undersökningen Svenskarna och internet försett oss med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige har utvecklats det senaste året.

”Med den här undersökningen, Svenskarna och internet, vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.”

Källa: Svenskarna och internet 2022 | Svenskarna och internet

Morgan Grip, vd och webbdesigner, Mediamakarna Grip Webbyrå

Morgan Grip

Webbdesigner, -utvecklare

070-215 03 15 · morgan@mediamakarnagrip.se