Nya Google Analytics – Dags att flytta över till GA4

Nya Google Analytics – Dags att flytta över till GA4

Google Analytics har förändrats och uppdaterats till den nya versionen GA4. 

Google Analytics 4 är den senaste versionen av Googles webbanalysverktyg. Det ger en djupare insikt om hur besökarna använder din hemsida och hjälper dig att fatta bättre affärsbeslut genom att samla in, analysera och rapportera data som du kan använda för att driva din verksamhet framåt. 

Med Google Analytics 4 kan du se trender i trafiken på din webbplats, veta vilka saker som driver dina konverteringar, skapa segmenterade rapporter med mer detaljerad information om dina mest aktiva besökare och mycket annat.

Du kan också integrera Google Analytics 4 med andra tredje partsapplikationer för att dra nytta av de unika funktionerna som erbjuds.

Den stora skillnaden mellan de båda versionerna är att den nya versionen är mycket mer användarvänlig, vilket gör det enklare för dig att hitta rätt information om dina webbplatser.

Det finns också ett antal nya funktioner som du kan använda för att analysera dina data på ett effektivare sätt.

Google Analytics 4 (GA4) är ett kraftfullt verktyg som ger dig insikter för att hjälpa dig att ta bättre affärsbeslut och optimera dina marknadsföringsstrategier.

GA4 har en rad nya funktioner som inte funnits i tidigare versioner, inklusive: 

  • Automatiska Insikter: Denna funktion hjälper användarna att identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det inom deras marknadsföring, så att de kan justera sin strategi för bättre resultat.
  • Sammanslagning av många konton: Med denna funktion kan användare sammanfoga data från flera olika Google-konton, vilket ger dem ett helhetsperspektiv på hur deras marknadsföring presterar över olika plattformar och geografier.
  • Förbättrad Funnels & Journey Mapping: Användare kan nu skapa mer detaljerade funnels och journey mapping diagram för att se hur besökare interagerar med sina webbplatser och applikationer, vilket ger dem insikt om var man borde optimera sin marknadsstrategi för bästa effektiviteten.
  • Uppdaterade rapporteringsalternativ: Nya rapportverktyg inkluderar segmentering mot uppsatta mål samt realtidsanalys av aktuella annonskampanjer, vilket ger användarna stor flexibilitet när det gäller att optimera sin strategi baserat på dynamiska dataflöden.
  • IP-anonymisering: Inbyggt och alltid påslaget för att inte hantera personuppgifter.

Uppfyller Google Analytics 4 GDPR?

Google Analytics 4 är konstruerat för att uppfylla de grundläggande GDPR-kraven. Det har en rad funktioner som hjälper till att skydda användarnas personliga integritet, inklusive:

  • Anonymiserade IP-adresser: Google Analytics 4 anonymiserar automatiskt alla inmatade IP-adresser för att minska risken för personlig identifiering.
  • Sårbarhetsdetektering och -hantering: Google Analytics 4 har ett verktyg som kallas ”Data Governance” som kan detektera eventuella sårbarheter i dataflöden och hantera dem effektivt.
  • Endast behörig åtkomst: Med Google Analytics 4 kan du kontrollera vem som har åtkomst till dina data genom autentisering och auktorisering, vilket ger dig stor flexibilitet när det gäller hur din information ska hanteras av andra parter.
  • Personuppgiftspolicy: I samband med sin implementering av GA4 måste du ta fram en tydlig policy om hur dina användares personuppgifter ska behandlas och skyddas, vilket garanterar att du inte bryter mot GDPRs regler om dataskydd och integritetsskydd.

GA4 tar visserligen integriteten på mycket större allvar än sin föregångare, men Google lagrar fortfarande användardata på USA-baserade servrar. Detta innebär i praktiken att alla webbplatser som samlar in data från användare som är baserade i EU inte följer GDPR.

Läs mer om Google Analytics 4 (GA4) här: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=sv

Morgan Grip, vd och webbdesigner, Mediamakarna Grip Webbyrå

Morgan Grip

Webbdesigner, -utvecklare

070-215 03 15 · morgan@mediamakarnagrip.se